Strona internetow w języku polskim jest w trakcie tworzenia. Jesteśmy wdzięczni za sugestie, propozycje zmian i ulepszeń.

Gerhard Graf

Malarz i pedagog sztuki z Berlina                                                          ur.1883 Berlin - zm.1958 Sztokholm

Gdansk - Żuraw, olej płótn0, 80 x 67, sygn., własność prywatna, Berlin, WVZ 0494.(Na sprzedaż.)

W latach 20. i 30. Gerhard Graf był znanym malarzem daleko poza Berlinem. Od 1911 roku był regularnie reprezentowany na Wielkiej Wystawie Sztuki w Berlinie. Umieszczone między akademickim malarstwem a impresjonizmem jego prace barwnie dokumentują piękno europejskich miast, portów i krajobrazów po zniszczeniach II wojny światowej. Podróże zagraniczne przyniosły imponujące widoki na najsłynniejsze zabytki w Europie i USA.


___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________